Kjersem - details and analysis   

   
× This information might be outdated and the website will be soon turned off.
You can go to http://surname.world for newer statistics.


The word Kjersem has a web popularity of 151000 pages.

Kjersem

What means Kjersem?
The meaning of Kjersem is unknown.
What is the origin of name Kjersem? Probably Norway or Denmark.

Kjersem spelled backwards is Mesrejk
This name has 7 letters: 2 vowels (28.57%) and 5 consonants (71.43%).

Anagrams: Sremkej
Misspells: Kjetsem Kjelsem Kjesem Kjerem Kjersema Kejrsem Kjersme Kjeresm


Do you know more details about this name?
Leave a comment...

your name:


message:

5+2=


Eli Kjersem
Erlend Von Hanno Kjersem
Arnhild Beate Kjersem
John Munroe Kjersem
Brit Johanne Kjersem
Reidar Kjersem
Jens Erik Kjersem
Arne Bertil Kjersem
Kari Sandvik Kjersem
Åse Kjersem
Tor Elling Kjersem
Grete Vik Kjersem
Tone Kjersem
Anne Grete Løvik Kjersem
Arild Inge Kjersem
Grete Holthe Kjersem
Kristine Rona Kjersem
Gunnvor Gjertrude Kjersem
Robert Kjersem
Lise Kjersem
Janne Beathe Kjersem
Anny Kjersem
Hanne Kjersem
Unni Tokle Kjersem
Rigmor Kjersem
Bjørn Sigfred Kjersem
Guro Kjersem
Julia Rona Kjersem
Marina Furland Kjersem
Kåre Oddvar Kjersem
Alf Jakob Kjersem
Karsten Kjersem
Johan O Kjersem
Borghild Karin Kjersem
Nils A Kjersem
Hilde Asbølmo Kjersem
Cecilie Helene Kjersem
Harald Oscar Kjersem
Steinar Kjersem
Jan Erik Kjersem
Ole Øyvind Kjersem
Knut Ingvar Kjersem
Kari Kjersem
Trond Kjersem
Tina Birgitte Kjersem
Birgitte Kjersem
Asbjørn Strand Kjersem
Andreas Asbølmo Kjersem
Børge Kjersem
Sindre Kjersem
Per Halstein Kjersem
Jens Kjersem
Anders Kjersem
Siv B Bruaset Kjersem
Lena Kjersem
Janne Sigrid Kjersem
Jakob Kjersem
Aud Kari Kjersem
Eyvind Kjersem
Åge Mindor Kjersem
Lars Kjersem
Linda Kjersem
Gunnar Bertel Kjersem
Jørgen Kjersem
Arnt Kjersem
Arvid Kjersem
Lovise Kjersem
Jarle Kjersem
Trine Kjersem
Gunnhild Kjersem
Bjørn Kjersem
Helle Kjersem
Marius Kjersem
Inger Karin Kjersem
Anne Karin Kjersem
Tor Von Hanno Kjersem
Jane Karin Kjersem
Jens Anders Kjersem
Turid Kjersem
Nils Arne Kjersem
Helge Kjersem
Marit Solvåg Kjersem
Svein Arne Kjersem
Simon Kjersem
Rasmus Kjersem
Ada Pernille Kjersem
Tøri Kjersem
Erik Kjersem
Jostein Kjersem
Inger Margrethe Kjersem
Anse Kjersem
Henrik Kjersem
Anton Kjersem
Jan Inge Kjersem
Oddvar Kjersem
Ingvar Kjersem
Eli Cathrine Kjersem
Margit Gunda Kjersem
Marit Kjersem
Asbjørn Kjersem
Torje Kjersem
Mai Lisbeth Kjersem
Peder Kjersem
Espen Kjersem
Hilde Marie Kjersem
Kristina Kjersem
Dag Kjersem
Birger Kjersem
Kåre Jonny Kjersem
Oddlaug Petrine Kjersem
Marita Sperre Kjersem
Beathe Kjersem
Per Inge Kjersem
Bård Kjersem
Helene Sofie Kjersem
Frithjof Kjersem
Hedvig Wigdahl Kjersem
Frode Kjersem
Liv Reidun Kjersem
Erling Arne Kjersem
Kay Magne Kjersem
Lena Marie Kjersem