Lívia - details and analysis   

   
× This information might be outdated and the website will be soon turned off.
You can go to http://surname.world for newer statistics.


The word Lívia has a web popularity of 1849868 pages.

Lívia

What means Lívia?
The meaning of Lívia is unknown.
What is the origin of name Lívia? Probably Hungary or Brazil.

Lívia spelled backwards is Aivíl
This name has 5 letters: 3 vowels (60.00%) and 2 consonants (40.00%).Do you know more details about this name?
Leave a comment...

your name:


message:

5+2=


Lívia Stefanik
Lívia Baranyi Mogyorósiné
Lívia Bilatiu
Lívia Szabó Decsákné
Lívia Babics Szemetiné
Lívia Horváth Laczikóné
Lívia Kulics
Lívia Baksa
Lívia Lőrincz Klébertné
Lívia Solymosi Bernáthné
Lívia Pós Csériné
Lívia Lökös
Lívia Tölgyesi Máténé
Lívia Bélteczki Petruskáné
Lívia Bátonyi
Lívia Divinszky Ferenczyné
Lívia Csicsay
Lívia Uhrin Borsiné
Lívia Torma Fücsökné
Lívia Egyed Baliné
Lívia Kerekes Feketéné
Lívia Csinger Kunné
Lívia Balogh Spieglné
Lívia Matin Bakosné
Lívia Minárik
Lívia Nyul Mayerné
Lívia Azenics
Lívia Barbalics
Lívia Baráth
Lívia Matók
Lívia Bíró Baranyainé
Lívia Dus Tamáskáné
Lívia Udvari Egryné
Lívia Gajdár Gubánné
Lívia Ratimorszky
Lívia Balázsi
Lívia Ritecz
Lívia Horváth Sebőkné
Lívia Kláris Viziné
Lívia Jánka Radicsné
Lívia Mihályka
Lívia Popovics Kellnerné
Lívia Bakó Lovasné
Lívia Batári
Lívia Bangó
Lívia Dobosi Bondorné
Lívia Kollár Széllné
Lívia Buna
Lívia Bürgermeister
Lívia Kópé
Lívia Csikós Hidegné
Lívia Zádor Kövesdiné
Lívia Korosa
Lívia Podina
Lívia Hegede Bozsikné
Lívia Tesch Fehérné
Lívia Kozma Ernesztné
Lívia Pavlik
Lívia Balogh
Lívia Nepusz
Lívia Tompai Csekéné
Lívia Németh Barabásné
Lívia Kecskés Bognárné
Lívia Balogh Telekesiné
Lívia Balogh Mezőné
Lívia Németh Tatainé
Lívia Czapkó Törökné
Lívia Kalmár Jaksa
Lívia Heindl Sárgáné
Lívia Gróti Kolovicsné
Lívia Burik Bencsné
Lívia Hideg Borbélyné
Lívia Albert Sarlainé
Lívia Ács Baginé
Lívia Tóth Válócziné
Lívia Balogh Czirákyné
Lívia Groszvald
Lívia Anita Kerner
Lívia Mészáros Stefánné
Lívia Csóka Harangozóné
Lívia Csapó Szalainé
Lívia Harczi
Lívia Varga Zsoldosné
Lívia Komlódi
Lívia Karli Ácsné
Lívia Szép Lehoczkiné
Lívia Bada
Lívia Jankó Bérczesné
Lívia Liszkai Kovácsné
Lívia Klesch Némethné
Lívia Boros Katonáné
Lívia Szabó Sáringerné
Lívia Bocskay
Lívia Szandi
Lívia Kovács Flóriánné
Lívia Turgyán
Lívia Laczik
Lívia Bölcs
Lívia Terézia Barta
Lívia Andrea Mildner
Lívia Ibolya Pakulár
Lívia Kovács Ságiné
Lívia Uhlár Blaskóné
Lívia Németh Hevesiné
Lívia Nánási Léhné
Lívia Dobosi
Lívia Bánhidi
Lívia László Hrisztorné
Lívia Gálosi
Lívia Fekete Bükiné
Lívia Enyingi Némethné
Lívia Szentessy
Lívia Perity
Lívia Dózsa Böröczkyné
Lívia Hronyecz Juhászné
Lívia Kalamár Hegyiné
Lívia Windberger
Lívia Zsifkovics Tarlósné
Lívia Wennesz
Lívia Balatiu
Lívia Buzás Kollerné
Lívia Barcsay Fenyvesiné
Lívia Haraszti Berekné
Lívia Heine Gécziné
Lívia Judit Komáromy
Lívia Madács
Lívia Tompai
Lívia Karácson
Lívia Skrapits Némethné
Lívia Cecília Ludányi
Lívia Egressy
Lívia Fekecs Bükiné
Lívia Mucs
Lívia Földes Miklainé
Lívia Fenyvesi Bugáné
Lívia Legény Barjánné
Lívia Szlotta Szabóné
Lívia Nagy Edviné
Lívia Turucz Horváthné
Lívia Horváth Bogyainé
Lívia Najgyonov
Lívia Kiszler
Lívia Kanyar
Lívia Novotni Benyóné
Lívia Mózes Hallgatóné
Lívia Nagy Battyányiné
Lívia Simon Révészné
Lívia Czégény
Lívia Szendi Hangáné
Lívia Vanger Tóthné
Lívia Brigitta Gallai
Lívia Sógor
Lívia Szajkó Kovácsné
Lívia Nagy Borbásné
Lívia Schultz Farkasné
Lívia Haaz Nyitrainé
Lívia Baumgartner Somogyiné
Lívia Beatrix Borók
Lívia Kovács Karkuczkáné
Lívia Kuntz Szántóné
Lívia Bazsalya
Lívia Czullag ősziné
Lívia Nagy Vonzáné
Lívia Kosaras Donkóné
Lívia Tímea Ács
Lívia Sélley Bakosné
Lívia Tálos Lévayné
Lívia Borza Gálné
Lívia Csonka Kozmáné
Lívia Birta Minkóné
Lívia Szalóky Rózsásné
Lívia Mrázik Báderné
Lívia Teréz Balázs
Lívia Hauth
Lívia Tótfalusi Mohainé
Lívia Sandra Deákné
Lívia Annamária Szecsödi
Lívia Szombathelyi Nagyné
Lívia Babák
Lívia Juhász Hortobágyiné
Lívia Kondics Bogátiné
Lívia Hauber
Lívia Gilicze
Lívia Szabadi Anzlóné
Lívia Percze Angyalné
Lívia Nagy Bódisné
Lívia Sipos Bakóné
Lívia László Ágelné
Lívia Szeverényi
Lívia Gabriella Lucza
Lívia Walczer Aggné
Lívia Knyihár
Lívia Antal
Lívia Mocsányi Prouzáné
Lívia Peterdi Pappné
Lívia Horváth Kanicsné
Lívia Visnics Kotnyekné
Lívia Tollas Galambosné
Lívia Justyák Kulcsárné
Lívia Völgyesi Bujtásné
Lívia Lozsi Klementné
Lívia Szóh Kutiné
Lívia Hollósy Kékesiné
Lívia Jeannette Ikonga
Lívia Sipőcz Gosztoláné
Lívia Szabó Kukucskáné
Lívia Magyar Kántásné
Lívia Kácser Schadiné
Lívia Mihályka Ablonczyné
Lívia Gáts
Lívia Bárdos
Lívia Paál Hallerné
Lívia Éva Lutz
Lívia Balázs
Lívia Szeitz
Lívia Berki
Lívia Marton
Lívia Deák
Lívia Gabriella Kerekes
Lívia Boronyák
Lívia Büki
Lívia Barta
Lívia Margittay
Lívia Noémi Büki
Lívia Kaczor
Lívia Matkovics
Lívia Vidács
Lívia Tóth
Lívia Pózmán
Lívia Arvai
Lívia Buzás
Lívia Szabó
Lívia Hiszek
Lívia Huszka
Lívia Aradi
Lívia Tukacs
Lívia Németh
Lívia Schiller
Lívia Katona
Lívia Váradi
Lívia Belényesi
Lívia Kiscsirke
Lívia Mozsár
Lívia Lesták
Lívia Szentmártoni
Lívia Szalay
Lívia Molnárka
Lívia Fleck
Lívia Margit Nagy
Lívia Fórizs
Lívia Buga
Lívia Horváth
Lívia Molnár
Lívia Csiba
Lívia Nagy
Lívia Oroszváry
Lívia Szeghalmi
Lívia Borbély
Lívia Olajos
Lívia Vadai
Lívia Gál
Lívia Papp
Lívia Janoch
Lívia Boda
Lívia Zilahi
Lívia Faragó
Lívia Vargyai
Lívia Romsics
Lívia Vas
Lívia Asztalnok
Lívia Popov
Lívia Heinbach
Lívia Grunda
Lívia Czibulka
Lívia Fehér
Lívia Major
Lívia Juhász
Lívia Kiss
Lívia Czap
Lívia Csehák
Lívia Kummer
Lívia Herold
Lívia Cseke
Lívia Pápai
Lívia Jendrics
Lívia Varga
Lívia Szücs
Lívia Bors
Lívia Dósa
Lívia Sebők
Lívia Molnár Nagy
Lívia Bódis
Lívia Márton
Lívia Gyarmathy
Lívia Kisföldiné Tóth
Lívia Kovács
Lívia Tarcsai
Lívia Fekete
Lívia Suvada
Lívia Barts
Lívia Farkas
Lívia Leonelli
Lívia Péter